Hiển thị bài viết theo thẻ:thiết kế thi công

Dự án: Nhà máy Mogami
Nhà máy được xây dựng có tổng  diện tích 15.000 m2,  100% vốn đầu tư của Nhật Bản.

Đăng tại Dự án