Hiển thị các mục theo tag: cải tạo nhà xưởng

Phạm vi công việc: Sơn, sửa chữa lại toàn bộ nhà xưởng, nhà văn phòng, xây dựng 1 số công trình phụ trợ của nhà máy Ariston Việt Nam

Đăng tại Dự án