Dịch vụ

Dịch vụ (3)

Thứ Sáu, 09 May 2014 00:00

Tổng thầu EPC

Viết bởi

Tổng thầu EPC các công trình công nghiệp

Thứ Sáu, 09 May 2014 00:00

Thiết kế công trình

Viết bởi

Thiết kế các dự án dân dụng và công nghiệp

Thứ Sáu, 09 May 2014 00:00

Quản lý dự án

Viết bởi

Quản lý và giám sát các dự án thi công xây dựng